vekkerklokke_mg

Før du legger deg stiller du vekkerklokken i DiabetesGuard. Du velger hvem som skal varsles dersom du ikke slår av vekkerklokke-alarmen. Dersom du ikke slår av alarmen når den utløses, vil dine nærmeste varsles om at du trenger hjelp. Den av dine utvalgte som svarer først på oppringning, vil motta din GPS-posisjon på SMS.

STILL INN DIN VEKKERKLOKKE:

1. Klikk LEGG TIL NY ALARM.

2. Sett tidspunkt for alarm, velg om denne skal gjentas, og angi lyden du foretrekker.

Klikk VELG PÅRØRENDE.

3. Velg pårørende du ønsker skal varsles dersom du ikke slår av alarmen. Velg Ring meg først om du ønsker å unngå at alarmen går for raskt til ditt nettverk.

Du kan også velge at tjenesten sender SMS til ditt nettverk når alarmen settes på og/eller når den slås av.

Klikk MIN GPS-FUNKSJON.

4. Angi din GPS-posisjon. Du kan velge å gi applikasjonen tilgang til din stedstjeneste eller skrive inn adressen manuelt.

Klikk BESKJED TIL PÅRØRENDE.

5. Klikk i feltet og skriv inn din beskjed til ditt nettverk. F.eks: Jeg er hjemme på soverommet i 2. etasje. Nøkkel til leil. ligger der jeg pleier å ha den.

Klikk BEKREFT INFORMASJON.

6. Oppsummering av din alarm.

Klikk AKTIVER ALARM.

7. Oversikt over alarmer. Du kan gjerne stille inn flere om du ønsker.

8. Alarmen du har satt vises på hjem-skjermen.

Gå videre til å stille din aktivitetsalarm

Klikk LEGG TIL NY ALARM.

Sett tidspunkt for alarm, velg om denne skal gjentas, og angi lyden du foretrekker.

Klikk VELG PÅRØRENDE.

Velg pårørende du ønsker skal varsles dersom du ikke slår av alarmen. Velg Ring meg først om du ønsker å unngå at alarmen går for raskt til ditt nettverk.

Du kan også velge at tjenesten sender SMS til ditt nettverk når alarmen settes på og/eller når den slås av.

Klikk MIN GPS-POSISJON

Angi din GPS-posisjon. Du kan velge å gi applikasjonen tilgang til din stedstjeneste eller skrive inn adressen manuelt.

Klikk BESKJED TIL PÅRØRENDE.

Klikk i feltet og skriv inn din beskjed til ditt nettverk. F.eks: Jeg er hjemme på soverommet i 2. etasje. Nøkkel til leil. ligger der jeg pleier å ha den.

Klikk BEKREFT INFORMASJON.

Oppsummering av din alarm.

Klikk AKTIVER ALARM.

Oversikt over alarmer. Du kan gjerne stille inn flere om du ønsker.

Alarmen du har satt vises på hjem-skjermen.

Gå videre til å stille din Aktivitetsalarm