parorende_g

DITT NETTVERK

Et godt nettverk er viktig for alle mennesker, og kanskje ekstra viktig om du har diabetes. Ditt nettverk er med på å gi deg en større trygghet i hverdagen. I ditt DiabetesGuardnettverk av pårørende kan du velge så mange personer du selv ønsker. De du registrerer vil få en SMS med beskjed om at de er lagt til. De du velger må bekrefte med SMS at de vil være din pårørende.

DINE MULIGHETER

  • Alarm av/på: Du kan velge at dine nærmeste skal motta SMS når alarmen settes på, og når den slås av.
  • Vekkerklokke og aktivitetsalarm: Du kan, hver gang du setter en vekkerklokke eller aktivitetsalarm, velge hvem som skal varsles dersom akkurat den alarmen utløses.
  • HJELP-knapp: Denne alarmen har egne innstillinger. Her legger du til hvem som skal varsles når du bruker knappen i innstillingene. 

HVORDAN LEGGE TIL DITT NETTVERK:

1. I sidemenyen finner du pårørende.

Klikk PÅRØRENDE.

2. Dine opplysninger er automatisk på plass. Velg Ring meg først, om du ønsker å unngå at alarmer går for raskt til ditt nettverk.

Klikk LEGG TIL PÅRØRENDE.

3. Skriv inn navn, land og nummer til din kontaktperson.

Klikk FÅ BEKREFTELSE FRA DIN PÅRØRENDE.

4. Når du trykker OK blir en SMS sendt til din valgte kontaktperson.

Klikk OK.

5. Dette er meldingen din valgte kontaktperson mottar. Personen må besvare DIABETES JA for å bli lagt til som  din kontaktperson.

6. Når du venter på at din kontaktperson skal bekrefte forespørselen, vil det stå en rød prikk foran personen, samt et oppdatér-tegn.

7. Når kontaktpersonen din har godtatt forespørselen, står det en grønn prikk foran navnet. Du har nå lagt til en pårørende.

Vil du legge til flere kontaktpersoner? Klikk LEGG TIL PÅRØRENDE.

I sidemenyen finner du pårørende

Klikk PÅRØRENDE.

Dine opplysninger er automatisk på plass. Velg Ring meg først, om du ønsker å unngå at alarmer går for raskt til ditt nettverk.

Klikk LEGG TIL PÅRØRENDE.

Skriv inn navn, land og nummer til din kontaktperson.

Klikk FÅ BEKREFTELSE FRA DIN PÅRØRENDE.

Når du trykker OK blir en SMS sendt til din valgte kontaktperson.

Klikk OK.

Dette er meldingen din valgte kontaktperson mottar. Personen må besvare DIABETES JA for å bli lagt til som  din kontaktperson.

Når du venter på at din kontaktperson skal bekrefte forespørselen, vil det stå en rød prikk foran personen, samt et oppdatér-tegn.

Når kontaktpersonen din har godtatt forespørselen, står det en grønn prikk foran navnet. Du har nå lagt til en pårørende.

Vil du legge til flere kontaktpersoner? Klikk LEGG TIL PÅRØRENDE.