healthcard

DIABETES HELSEKORT – livsviktige opplysninger i lommen

Vi vet at hverdagen med diabetes kan medføre mange livstruende situasjoner om man ikke får riktig hjelp ut ifra hver enkeltpersons behov. Selv om vi kan si mye generelt om diabetes, har den enkelte ulike behov basert på type, medisiner, dosering, Hba1c-verdi, mental helse, alder med mer. 

DiabetesGuard Helsekort er for deg som vil ha dine viktigste helseopplysninger med deg i lommen, alltid. Du kan velge å legge inn følgende opplysninger i ditt DiabetesGuard Helsekort:

 • Navn, fødselsdato, adresse og e-post
 • Diagnosedato
 • Hvordan du måler glukose
 • Navn på glukosemåleverktøy
 • Insulintype
 • Navn på eventuell insulinpumpe
 • Medisiner, dosering, årsak
 • Andre medisinske tilstander
 • Siste Hba1c- verdi
 • Kjente senskader
 • Vekt og høyde
 • Alvorlige allergiske reaksjoner
 • Privat reiseforsikring (policenummer og selskap og kontaktnummer)
 • Europeisk helsetrygdkort (kortnummer, fødselsnummer, gyldig til)
 • Annen nyttig informasjon
 • Kontaktinformasjon til lege/sykepleier
 • Nyttig informasjon til DiabetesGuard alarmsentral

EKSTRA SIKKERHET MED DIABETESGUARD PLUS:

SmartCare Alarmsentral er tilgjengelig hele året, 24 timer i døgnet. SmartCare Alarmsentral består av erfarne diabetessykepleiere, samt en diabetesteapeut. Med abonnementet på DiabetesGuard Plus kan SmartCare Alarmsentral få tilgang til informasjon i ditt Diabetes Helsekort når du utløser en alarm, og kan videreformidle dette til de som skal hjelpe deg.