healthcard

DIABETES HELSEKORT – livsviktige opplysninger i lomma

Vi vet at det kan være livsfarlig å havne på sykehuset, dersom helsepersonell ikke vet at du har diabetes. DiabetesGuard Helsekort er for deg som vil ha dine viktigste helseopplysninger med deg i lommen, alltid. Du kan velge å legge inn følgende opplysninger i ditt DiabetesGuard Helsekort:

 • Navn, fødselsdato, adresse og e-post
 • Diagnosedato
 • Hvordan du måler glukose
 • Navn på glukosemåleverktøy
 • Insulintype
 • Navn på eventuell insulinpumpe
 • Medisiner, dosering, årsak
 • Andre medisinske tilstander
 • Siste Hba1c prøvesvar
 • Kjente senskader
 • Vekt og høyde
 • Alvorlige allergiske reaksjoner
 • Privat reiseforsikring (policenummer og selskap og kontaktnummer)
 • Europeisk helsetrygdkort (kortnummer, fødselsnummer, gyldig til)
 • Annen nyttig informasjon
 • Kontaktinformasjon til lege/sykepleier
 • Nyttig informasjon til Falck

EKSTRA SIKKERHET MED DIABETESGUARD PLUS:

Falcks alarmsentral er tilgjengelig til alle tider og består av medisinsk personell og saksbehandlere som er er profesjonelle, erfarne og effektive. Med et abonnement på DiabetesGuard Plus kan Falck få tilgang til informasjon i ditt Diabetes Helsekort når du utløser en alarm, og kan videreformidle dette til dem som skal hjelpe deg.