healthcard

DIABETES HELSEKORT – livsviktige opplysninger i lomma

Vi vet at det kan være livsfarlig å havne på sykehuset, dersom helsepersonell ikke vet at du har diabetes. DiabetesGuard Helsekort er for deg som vil ha dine viktigste helseopplysninger med deg i lommen, alltid. Du kan velge å legge inn følgende opplysninger i ditt DiabetesGuard Helsekort:

 • Navn, fødselsdato, adresse og e-post
 • Diagnosedato
 • Hvordan du måler glukose
 • Navn på glukosemåleverktøy
 • Insulintype
 • Navn på eventuell insulinpumpe
 • Medisiner, dosering, årsak
 • Andre medisinske tilstander
 • Siste Hba1c- verdi
 • Kjente senskader
 • Vekt og høyde
 • Alvorlige allergiske reaksjoner
 • Privat reiseforsikring (policenummer og selskap og kontaktnummer)
 • Europeisk helsetrygdkort (kortnummer, fødselsnummer, gyldig til)
 • Annen nyttig informasjon
 • Kontaktinformasjon til lege/sykepleier
 • Nyttig informasjon til DiabetesGuard alarmsentral

EKSTRA SIKKERHET MED DIABETESGUARD PLUS:

DiabetesGuard alarmsentral er tilgjengelig hele året, 24 timer i døgnet. DiabetesGuard alarmsentral består av erfarne diabetessykepleiere, samt en diabetesteapeut. Med abonnementet på DiabetesGuard Plus kan DiabetesGuard alarmsentral få tilgang til informasjon i ditt Diabetes Helsekort når du utløser en alarm, og kan videreformidle dette til de som skal hjelpe deg.