PERSONDATAPOLITIK FOR BRUGERE AF DIABETESGUARD APPLIKATIONEN

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan SmartCare AS (herefter ”SmartCare”, ”vi” eller ”os”) behandler og sikrer dine personoplysninger efter gældende lovgivning.

SmartCare behandler personoplysninger om dig, når du bruger applikationen og/eller modtager vores nyhedsbreve og anden elektronisk kommunikation. I denne privatlivspolitik beskriver vi behandlingen af dine personoplysninger.

Privatlivspolitik for DiabetesGuard applikation

1.Brugere af applikationen

Ved brug af DiabetesGuard mobil applikation vil SmartCare som dataansvarlig indsamle, behandle og videregive personoplysninger om brugeren af applikationen.

Hvis du bruger applikationen skal du læse denne tekst om behandling af dine person oplysninger omhyggeligt.

Typer af oplysninger og formål.

Vi indsamler og behandler følgende typer person oplysninger:

 • E-mail adresse
 • Telefon nummer
 • Fødselsdato
 • Telefon nummer
 • Abonnements nummer
 • Adresse og post nummer
 • Kontakt numre på dine pårørende
 • Sundhedsoplysninger
 • Lokationsoplsyninger om dig via din telefon (GPS tracking)

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er:

 • At gøre det muligt at hjælpe dig via alarmsystemerne i Applikationen
 • At gøre det muligt at kontakte dine pårørende i tilfælde af at de skal hjælpe dig
 • At videregive sundhedsoplysninger til sundhedsmyndighederne i tilfælde af at du har behov for akut hjælp

Overholdelse af gældende lovgivning (herunder EU databeskyttelsesforordning), f.eks.:

 • Dokumentation af faktiske og juridiske forhold
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel til behandlingen
 • Iværksættelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af klager og forespørgsler fra brugere og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister mellem brugere og tredjeparter
 • Statistiske opgøreler vedrørende brug af applikationen og vores services

Kilder

Personoplysningerne indsamles fra dig

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af person oplysninger.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af de ovenfor anførte personoplysninger er følgende:

Samtykke, jf. artikel 6, stk. 1 litra a, i EU´s generelle forordning om databeskyttelse (2016/679)

Når vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig til brug for ovenstående formål, giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os person oplysningerne vil være, at du ikke har mulighed for at anvende applikationen.

Du har ret til, at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning.

Personoplysningerne kan blive behandlet til andre formål og på baggrund af andre juridiske grundlag, herunder dokumentation af overholdelse af lovgivningen jf. Databeskyttelsesforordningens art.6, stk.1, litra c og forfølgelse af retskrav, jf. SmartCares legitime interesser i at kunne varetage sin retlige position, jf. Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere.

Vi overfører personoplysningerne til vores IT leverandør, som opbevarer personoplysningerne efter gældende lovgivning.

PERSONDATAPOLITIK MODTAGERE AF MARKESFØRING OG ELEKTRONISK POST

Når du tilmelder dig modtagelse af elektronisk post og markedsføring i DiabetesGuard Applikationen behandler SmartCare disse personoplysninger (i tillæg til pkt. 1 ovenfor):

Typer af oplysninger og formål
Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig:

 • Identifikationsoplysninger: Navn, e-mailadresse, postadresse og telefonnummer.
 • E-mail-logning/markedsføring: antal klik, antal åbninger, anvendt læsetid, returnering af nyhedsbreve.
 • Tilbagetrækning af samtykke.

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er:

 • Markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesseområder samt din adfærd (digital adfærd og åbning af nyhedsbreve for at sende dig relevant markedsføring.
 • Overholdelse af gældende lovgivning (fx EU’s databeskyttelsesforordning, markedsføringslovgivning, e-privacy lovgivning), f.eks.:
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske opgørelser vedrørende brug af direkte markedsføring

Kilder
Personoplysningerne indsamles fra dig, når du foretager opdateringer i DiabetesGuard Applikationen.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af personoplysninger er;

 • Når du har givet samtykke til at modtage direkte markedsføring efter markedsføringsloven, er SmartCares juridiske grundlag legitime interesser i at kunne sende dig den direkte markedsføring, du har givet samtykke til jf. art. 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen.
 • De legitime interesser, vi forfølger ved berigelse af dine data er at målrette vores markedsføring baseret på profilering, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.
 • De legitime interesser i at vi forfølger retskrav, jf. SmartCares legitime interesser i at kunne varetage sin retlige position, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Personoplysningerne kan blive behandlet til dokumentation af overholdelse af lovgivning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning.

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for at sende nyhedsbreve, er det frivilligt, om du vil give oplysningerne. Hvis du vælger ikke at give oplysningerne, kan vi ikke sende nyhedsbreve til dig.

Sist oppdatert 25.10.2018