aktivitet_mg

Når du er ute og beveger deg bruker du aktivitetsalarmen for å være trygg på at du får hjelp dersom noe skulle skje deg. DiabetesGuard vil utløse en alarm når:

    1. Nedtellingen når 0.
  1. Du (din telefon) har stoppet å bevege deg i tre minutter av gangen.
    Du vil få muligheten til å skru av alarmen eller fortsette nedtellingen.

Hvis du ikke klarer å stoppe alarmen vil dine pårørende bli kontaktet etter tur.
Den av dine pårørende som indikerer at de kan hjelpe deg,
vil motta en SMS med din melding og GPS-posisjon.

SmartCare Alarmsentral kan velges som en din profesjonelle pårørende for en ekstra trygghet om ønskelig.

SLIK BRUKER DU AKTIVITETSALARMEN:

1. Sett tidspunkt for hvor lenge du skal være i aktivitet. Velg om du vil utløse alarm om du ikke beveger deg utenfor en radius på 10 meter innen 3 minutter. Du kan også velge å dele din GPS-posisjon innenfor  tidsrommet du skal være i aktivitet.

* Du er avhengig av mobildata (3G, 4G etc.) for å bruke aktivitetsalarmen.

Klikk VELG PÅRØRENDE.

2. Velg pårørende du ønsker skal varsles dersom du ikke slår av alarmen. Velg Ring meg først om du ønsker å unngå at alarmen går for raskt til ditt nettverk.

Du kan også velge at tjenesten sender SMS til ditt nettverk når alarmen settes på og/eller når den slås av.

Klikk MIN GPS-POSISJON.

3. Skriv inn hvor du forventer å være.

Klikk BEKREFT INFORMASJON.

4. Oppsummering av din alarm.

Klikk AKTIVER ALARM.

Sett tidspunkt for hvor lenge du skal være i aktivitet. Velg om du vil utløse alarm om du ikke beveger deg utenfor en radius på 10 meter innen 3 minutter. Du kan også velge å dele din GPS-posisjon innenfor tidsrommet du skal være i aktivitet.

* Du er avhengig av mobildata (3G, 4G etc.) for å bruke aktivitetsalarmen.

Klikk VELG PÅRØRENDE.

Velg pårørende du ønsker skal varsles dersom du ikke slår av alarmen. Velg Ring meg først om du ønsker å unngå at alarmen går for raskt til ditt nettverk.

Du kan også velge at tjenesten sender SMS til ditt nettverk når alarmen settes på og/eller når den slås av.

Klikk MIN GPS-POSISJON.

Skriv inn hvor du forventer å være.

Klikk BEKREFT INFORMASJON

Oppsummering av din alarm.

Klikk AKTIVER ALARM.